Rada Rodziców

 1. ROK SZKOLNY 2022/2023

Skład prezydium Rady Rodziców:

Marta Rzucidło – przewodnicząca
Anna Oprocha – zastępca przewodniczącego
Marzena Paleczny – skarbnik
Ewelina Jurczak – członek
Kinga Bajer – członek

Kontakt: rrsp27krakow@gmail.com

Konta bankowe Rady Rodziców:
1. „główne”: 82 1090 2053 0000 0001 4671 7155 – komitet, darowizny
2. „świetlica”:  76 1090 2053 0000 0001 4671 7166 – indywidualne wpłaty rodziców na świetlicę
3. „celowe”:  32 1090 2053 0000 0001 4671 7182 – składki na różne ogłaszane cele np. KSERO, Ubezpieczenie, inne

Regulamin Rady Rodziców:

Wzór wniosku finansowania z konta celowego:

Rodzicielski Fundusz Wycieczkowy.
 
W ramach działalności Rady Rodziców SP27 w Krakowie został utworzony Rodzicielski Fundusz Wycieczkowy (w skrócie RFW). Jego celem jest wsparcie materialne uczniów pochodzących z rodzin z trudnościami (w tym materialnymi) poprzez dopłaty do wyjazdów, wycieczek, zielonych i białych szkół. Środki finansowe na rzecz RFW pozyskane zostały przez Radę Rodziców z innego źródła niż składki na Fundusz Rady Rodziców.
 
Skład Komisji :
 • Anna Rzeszutek-Sosińska – przewodnicząca
 • Anna Oprocha – członek
 • Kinga Bajer – członek

Wzór wniosku i regulamin:

KOMUNIKATY:

Komunikat nr 1: NNW szkolne grupowe.

 • Compensa – składka roczna 50zł
 • Agencja Ubezpieczeniowa LIDER 
  ul. Adama Bochenka 12c/LU1
  tel. 12/313 05 59

Dokumenty:

Link do roszczeń:
 

Wybieramy osoba / NNW / NNW w polisy innej niż komunikacyjna i podajemy nr 184 nr 001086350. Następnie wypełniamy zgodnie ze stanem faktycznym.

***********

Zebraną w klasie składkę za ubezpieczenie wpłaca jednym przelewem skarbnik klasowy na konto celowe tj. 32 1090 2053 0000 0001 4671 7182 do dnia 28 września 2022r. W tytułem przelewu wpisać” klasa, ubezpieczenie NNW, ilość dzieci”. Uwaga! Wymagana jest lista dzieci ubezpieczonych w klasie z podaniem imienia, nazwiska, peselu dziecka i podpisu ubezpieczającego go rodzica lub opiekuna prawnego.
 

Komunikat nr 2: Składka ksero

Składka na „ksero i inne cele szkoły” ustalona w kwocie 20zł/semestr. Płatne do dnia 15 października 2022r za pierwszy semestr i 15 marca 2023r za drugi semestr. Wpłaty jednym przelewem od skarbników klasowych na konto celowe tj. 32 1090 2053 0000 0001 4671 7182 z wyszczególnioną klasą, celem np. „ksero, 7g”

Komunikat nr 3: Składka na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców ustalona w kwocie minimum 30zł/semestr od rodziny. Płatne do dnia 15 października 2022r za pierwszy semestr i 15 marca 2023r za drugi semestr. Wpłaty jednym przelewem od skarbników klasowych na konto główne tj. 82 1090 2053 0000 0001 4671 7155 z wyszczególnioną klasą, celem np. „komitet, 7g”

Komunikat nr 4: Zebranie Rady Rodziców dn.17.01.2023 r. (wtorek)

 • I część g.18:00 spotkanie Przedstawicieli Rad Oddziałowych z Prezydium RR – podsumowanie I semestru i plany na II semestr br. szkolnego
 • II część g.19:00 spotkanie Przedstawicieli Rad Oddziałowych oraz rodziców z Dyrekcją szkoły oraz nauczycielami – omówienie zmian w statucie szkoły

****************************************

ARCHIWUM – ROK 2021/2022

Skład prezydium:

Wiesław Bondyra – przewodniczący
Marta Rzucidło – zastępca przewodniczącego
Marzena Paleczny – skarbnik
Anna Oprocha – członek
Anna Rzeszutek-Sosińska – członek

UBEZPIECZENIE w roku szkolnym 2021/2022:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

X