Duplikaty

Legitymacje i świadectwa- wydawanie duplikatów

Procedura wydawania duplikatów legitymacji i świadectw
w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Konopnickiej w Krakowie.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad delegalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z poźn. zm.
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635z poźn. zm).

I. Legitymacje szkolne
Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację.

Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej
1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczniowie mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się  o duplikat  [załącznik 1].
2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.
3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
4. Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej  do 7 dni.

 II. Świadectwa szkolne – duplikaty
1.W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem  [załącznik 2] o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
– rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),
– roku ukończenia szkoły / klasy.
2. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
3. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.
4. Termin wydawania duplikatu do 14 dni.

III. Opłaty
Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wnosi się na konto bankowe Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie pryz ul. Podedworze 16
numer konta: 66 1020 2892 0000 5602 0590 0065
nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 27
                        ul. Podedworze 16
                        30-686 Kraków

W tytule należy wpisać: legitymacja lub świadectwo, imię i nazwisko, klasa
Aktualny cena duplikatu legitymacji: 9 zł
Aktualny cena duplikatu świadectwa: 26 zł

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

X